Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
18 MAYIS Çarşamba 19:11

Kıyı Emniyeti İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü eski hükümlü terör mağduru kontenjanında 1 daimi işçi alacak.

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 10-05-2022 11:48
Kıyı Emniyeti  İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti  İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü eski hükümlü terör mağduru kontenjanında 1 daimi işçi alacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY KONTENJANINDA 1 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE

 PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

 


UNVAN

TALEP EDİLEN İŞÇİ
SAYISI


ÖĞRENİM DURUMU


MEZUN OLUNAN BÖLÜM

KPSS
PUAN TÜRÜ


DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

Büro
Personeli
(Memur)

1

Ön Lisans

Meslek yüksekokulu
Deniz Ulaştırma İşletme
Bölümü, Deniz ve Liman
İşletmeciliği, Denizcilik,
Deniz İşletmeciliği ve
Yönetimi, Güverte, Gemi
İnşaatı, Gemi Makineleri
İşletmeciliği, Marina ve
Yat İşletmeciliği, Yat
Kaptanlığı, Gemi
Makineleri İşletme
bölümlerinden birinden ön
lisans düzeyinde mezun
olmak.

KPSSP93

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eski hükümlü belgesine veya aynı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumunu belgelendirmek.

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

MS Office programlarını bilmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan kontenjanı dahilinde KOCAELİ ilindeki işyerimizde açık bulunması nedeniyle bu kapsamda işe başlayacak aday bu ilde bulunan işyerimizde işe başlayacak ve çalışma hayatı bu ilde devam edecektir. Başvuru yapan aday bu hususlara muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.


Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/ mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

•          Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

•          Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

•          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

•          4857 sayılı İş Kanunu (20 Puan)

•          Genel Kültür (20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Haber MerkeziHaber Merkezi