Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
03 TEMMUZ Pazar 11:46

Ege Üniversitesi Personel alım ilanı

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 01-06-2022 09:37
Ege Üniversitesi Personel alım ilanı

Ege Üniversitesi Personel alım ilanı

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

 

UNVANI

İLAN NO

BÜTÇE

KPSS
PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire

H01

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

50

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Hemşire

H02

Özel
Bütçe

KPSS (P94)

10

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Sağlık
Teknikeri

S01

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

2

Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri bölümünden mezun olmak.

Sağlık
Teknikeri

S02

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

2

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak

Sağlık
Teknikeri

S03

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

4

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji bölümünden mezun olmak.

Sağlık
Teknikeri

S04

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

1

Meslek Yüksekokullarının Diyaliz bölümünden mezun olmak

Sağlık
Teknikeri

S05

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

2

Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi bölümünden mezun olmak.

Diğer Sağlık
Personeli

D01

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

3

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun olmak.

Diğer Sağlık
Personeli

D02

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

2

Fakültelerin Perfüzyon lisans bölümünden mezun olmak Sağlık Bakanlığı onaylı Perfüzyonist yetki belgesine sahip olmak.

Diğer Sağlık
Personeli

D03

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

1

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
bölümünden mezun olmak.

Diğer Sağlık
Personeli

D04

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

1

Meslek Yüksekokullarının Odyometri bölümünden mezun olmak.

Diğer Sağlık
Personeli

D05

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

2

Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümünden mezun olmak.

Röntgen
Teknisyeni

R01

Özel
Bütçe

KPSS (P93)

4

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji bölümünden mezun olmak.

Fizyoterapist

F01

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

1

Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak.

Psikolog

P01

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

1

Fakültelerin Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Büro
Personeli

B01

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

1

İstatistik lisans programından mezun olmak. 30 yaş ve altı olmak.

Büro
Personeli

B02

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak, 30 yaş ve altı olmak.

Çocuk
Gelişimcisi

Ç01

Özel
Bütçe

KPSS (P3)

1

Fakültelerin Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak.

Destek
Personeli (ERKEK )

D06

Özel Bütçe

KPSS (P94)

2

Ortaöğretim veya dengi okul (Lise) mezunu olmak, KPSS puanı 65 ve üzeri olmak, 30 yaş ve altı olmak,
Herhangi bir bedensel engeli bulunmamak.

Eczacı

E01

Özel Bütçe

---

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
(6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2., 3.ve 4. maddelerinde belirtilen şartları taşımak)


• Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi, deneyim belgesi veya SGK hizmet dökümü, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
• Adaylar sadece tek bir unvan için “İlan No” belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.
• Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.
• 30 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. (01.06.1992 ve sonrası doğumlular başvurabilir.)
A) Genel Şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) KPSS sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2020 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Eczacı pozisyonu için KPSS sınav şartı aranmamaktadır.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


B) İstenilen Belgeler:
1) Başvuru Formu (Resmi Sitemizden doldurulacaktır)
2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
3) Fotoğraf (1 Adet)
4) KPSS Sonuç Belgesi (Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylar hariç)
5) Kimlik Fotokopisi
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacaktır.)
7) İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir )
9) Deneyim isteyen pozisyonlar için, Hizmet Belgesi / Sertifika (Aranan nitelikler kısmında belirtilen mesleki deneyimleri gösterir onaylı belge/sertifika ile birlikte e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü )
10) Özgeçmiş sadece Eczacı pozisyonuna başvuracak olan adaylar için istenecektir.
C) Diğer Bilgiler:
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenler,
fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemez.
2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Üniversitemizin resmi web sayfası olan http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru alınacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
3) Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste (asil listenin 3 katı) olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
6) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Bu nedenle başvuru formununda ilan numarasının (H01,S02….. ) doldurulması gerekmektedir. Adayın birden fazla başvuru yapması halinde adayın başvuruları işleme alınmayacaktır.
9) Eczacı kadrosu için KPSS puanı şartı aranmamakla birlikte adaylar, diploma puanına göre sıralama belirlenecek ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Detayları ayrıca duyurulacaktır.
10) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını
kabul etmiş sayılırlar.
11) Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.
12) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
13) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.
İletişim Bilgileri:
Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite
Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat İnsan Kaynakları ve Özlük Birimi – Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -3219-3166
Başvuru Tarihleri : 01.06.2022 – 16.06.2022

 

Haber MerkeziHaber Merkezi