Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
21 MAYIS Cumartesi 19:16

Düzce Üniversitesi 6 Personel Alacak

Düzce Üniversitesi destek personeli ve sağlık personeli almak için ilana çıktı.

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 09-05-2022 11:04
Düzce Üniversitesi 6 Personel Alacak

Düzce Üniversitesi 6 Personel Alacak

Düzce Üniversitesi destek personeli ve sağlık personeli almak için ilana çıktı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-2)

 

Düzce Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 09.05.2022 - 23.05.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE (81620) adresine adi posta yolu ile yapılacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.4. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

 

2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN NO

20220201

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

2

ARANILAN ŞARTLAR

Ortaöğretim kurumlarının “Bahçecilik” bölümünden mezun olmak ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olup “Bahçe Bakımı ve Peyzaj” kurs sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek, 2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Cinsiyeti erkek olmak,

GÖREV TANIMI

petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak, Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, Aynaları ve muslukları silmek, Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak, Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak, Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak, Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO

20220202

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

4

ARANILAN ŞARTLAR

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak, 2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Cinsiyeti erkek olmak

GÖREV TANIMI

petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak, Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, Aynaları ve muslukları silmek, Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak, Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak, Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak, Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO

20220203

POZİSYON ADI

Diğer Sağlık Personeli

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

1

ARANILAN ŞARTLAR

Perfüzyon lisans programından mezun olmak. 2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20220204

POZİSYON ADI

Diğer Sağlık Personeli

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

1

ARANILAN ŞARTLAR

Eczane Teknikerliği / Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 


3. SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

 

- Başvuru Formu,

- Özgeçmiş,

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 adet Fotoğraf

- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

- Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış ise Terhis Belgesi)

- Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

- Diploma veya Mezun Belgesi ile fotokopisi,

(Başvuru için istenen belgelerin asılları ve birer fotokopisi gerekmektedir.)

(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

 

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

- Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE (81620) adresine adi posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir

- KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri

personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.

- Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Haber MerkeziHaber Merkezi