Kamu Personeli Haber.com: Haber, Memur, İşçi, KPSS, son dakika, personel
HV
03 TEMMUZ Pazar 11:16

Ankara Üniversitesi Personel Alacak

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

KAMU HABER
Giriş Tarihi : 30-05-2022 10:11
Ankara Üniversitesi Personel Alacak

Ankara Üniversitesi Personel Alacak

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

KADRO KODU

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

BÜRO PERSONELİ

KPSSP3

BÜRO-Ö-01

1

*Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Ağ, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Sistem Yönetimi, Veri Tabanı Uygulama veya Web Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

KPSSP93

BÜRO-Ö-02

1

*Yerel Yönetimler veya Mahalli İdareler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

KPSSP93

BÜRO-Ö-03

1

*Üniversitemiz Haymana Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere;
*Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları veya Muhasebe Finansman ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*Alanında en az 6 ay çalışmış olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

KPSSP93

BÜRO-Y-04

1

*Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları veya Muhasebe Finansman ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*Alanında en az 6 ay çalışmış olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

KPSSP93

BÜRO-S-05

1

*Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik veya Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*Alanında en az 6 ay çalışmış olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK PERSONELİ
(Hasta
Bakımı)

KPSSP94

DES-T-01

10 (ERKEK)

*Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK PERSONELİ
(Hasta
Bakımı)

KPSSP94

DES-T-02

5 (KADIN)

*Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

HEMŞİRE

KPSSP3

HEM-D-01

1

*Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere;
*Hemşirelik lisans programından mezun olmak,
*Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Sertifikasına sahip olmak.

HEM-T-02

13

*Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görevlendirilmek üzere;
*Hemşirelik lisans programından mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSSP93

STEK-D-01

1

*Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere;
*Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

STEK-D-02

3

*Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere;
*Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

STEK-T-03

1

*Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görevlendirilmek üzere;
*Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

TEKNİKER

KPSSP93

TEK-T-01

1

*Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görevlendirilmek üzere;
*Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyomedikal Bilimler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programlama, Biyomedikal Cihaz Teknikerliği, Tıbbi Cihaz Onarımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

TEKNİSYEN

KPSSP94

TKS-T-01

1

*Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak,
*Asansör bakım onarım konusunda en az 6 ay çalışmış olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

TKS-T-02

1

*Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve Dekorasyon, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanlarının birinden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

TKS-Y-03

1

*Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,
*Alanında en az 6 ay çalışmış olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

TKS-Y-04

2

*Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
*Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikasına veya Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikasına sahip olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

TKS-V-05

1

*Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının İklimlendirme Sistemleri dalından mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.


I-GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4) Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

5) Üniversitemiz kampüsleri ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat Nöbet/Vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

 

II-BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

*Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 30.05.2022-13.06.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.

*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

*Ortaöğretim Kurumundan mezun olan adaylar online olarak mezuniyet belgesini ekleyecektir.

*Başvuru belgeleri eksik olan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

*Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen aday hakkını kaybeder. İletişim Bilgileri: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel Şubesi Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili 2013-2059 veya 2335

 

 

Haber MerkeziHaber Merkezi